Ce este multiculturalitatea?

multicultura_01Cultura este acel complex întreg care include cunoştințele, credințele, arta, morala, dreptul, obiceiurile şi orice alte aptitudini şi deprinderi dobândite de om ca membru al societății.
Dialogul intercultural urmărşte întărirea respectului pentru diversitate culturală în contextul realității complexe a lumii de azi unde coexistă diferite identități culturale şi credințe.
Interculturalismul implică înțelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozității față de cultura etnică a celuilalt.
Multiculturalitatea este definită, în linii mari, ca fiind însumarea mai multor caracteristici, credinţe, convingeri şi orientări ale indivizilor, într-un spaţiu relativ restrâns. În acest sens, multiculturalitatea devine o formă de definire a identităţilor individuale şi, în aceeaşi măsură, de formare a solidarităţilor.
„Diversitatea culturală” sau „multiculturalismul” se referă la coexistenţa armonioasă şi interacţiunea diferitelor culturi. Clisura Dunării este un astfel de spațiu în care diferitele etnii de aici trăiesc în pace. Este vorba de etnia cehă, rromă, germană, sarbă.

 (foto: Sbenghea Nicoleta Giorgiana – lucrare din cadrul unui proiect ANDA – “No Hate Speech”)

Posted in Multiculturalitate pe Clisura Dunarii.