multicultura_01

Ce este multiculturalitatea?

Cultura este acel complex întreg care include cunoştințele, credințele, arta, morala, dreptul, obiceiurile şi orice alte aptitudini şi deprinderi dobândite de om ca membru al societății. Dialogul intercultural urmărşte întărirea respectului pentru diversitate culturală în contextul realității complexe a lumii de azi unde coexistă diferite identități culturale şi credințe. Interculturalismul implică înțelegerea, aprecierea şi valorizarea […]